April 24, 2013

Yusuf Qardhawi Perjelas Mengapa Tidak Boleh Undi DAP?

1. Terdapat mereka yang membenarkan pemilihan calon Non Muslim di dalam pilihan raya berhujah bahawa terdapat ulama seperti Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi, Sheikh Muhammad Abduh, Sheikh Dr Abdul Karim Zaydan, Prof Dr Salam Madkur, Ikhwan al-Muslimin, Hamas dan sebagainya yang juga berpandangan bahawa dibenarkan pemilihan Non Muslim. 

2. Penulisan ringkas ini akan mengambil Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi sebagai satu contoh. Sering kali kita mendengar hujahan bahawa Sheikh Dr Yusuf a-Qaradhawi juga telah membenarkan mengundi non Muslim di dalam pilihan raya. Sebahagian pihak yang telah menukilkan daripada beliau tidak menyatakan sebarang syarat, seolah-olah beliau memberikan kebenaran tersebut secara mutlak, manakala sebahagian yang lain menyatakan bahawa kebenaran tersebut adalah berdasarkan syarat-syarat tertentu, tanpa memberikan pendetailan tentang apakah syarat-syarat tersebut secara jelas. 

3. Ini menyebabkan sebahagian masyarakat menerima pakai hujahan tersebut, tanpa memahami apakah syarat-syarat yang telah beliau letakkan. Pada hakikatnya, Sheikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi telah membicarakan isu pengundian non Muslim ini di dalam beberapa penulisan beliau. Antara penulisan utamanya berkenan dengan hal ini ialah:
1) Melalui bukunya “Bayinat al-Hall al-Islami”.
2) Melalui bukunya “Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam”
3) Melalui lawan sesawang beliau: http://www.qaradawi.net/library/77/3904.html.
Menyusuri ketiga-tiga penulisan tersebut, kesimpulan yang beliau nyatakan ialah kebenaran untuk pelantikan Non Muslim sebagai pentadbir, atau hukum mengundi non Muslim di dalam pilihan raya hanya dibolehkan dengan tiga syarat utama, iaitulah:

1. Syariat Islam diterima sebagai sumber utama pentadbiran dan perundangan di dalam negara
Melalui penulisan beliau dalam kitabnya “Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam”, beliau menyatakan (hal. 19-20):
إن دولة الإسلام ((دولة عقدية فكرية)) تقوم علي عقيدة و منهج، فليست مجرد ((جهاز الأمن)) يحفظ الأمة من الاعتداء الداخلي أو الغزو الخارجي، بل إن وظيفته لأعمق من ذلك وأكبر. وظيفتها تعليم الأمة و ترتيبها علي تعاليم ومبادئ الإسلام، و تهيئة الجو الإيجابي والمناخ الملائم، لتحول عقائد الإسلام و أفكاره و تعاليمه إلي واقع عملي ملموس، يكون قدوة لكل من يتلمس الهدي، وحجة علي كل سالك سبيل الردي.
Sesungguhnya negara Islam adalah (negara akidah dan fikrah) terbina di atas aqidah dan sistem hidup (Islam). Ia bukan sekadar suatu (agensi keamanan) yang menjaga umat daripada pencerobohan dalaman atau serangan luaran, bahkan tugasnya adalah lebih dalam dan lebih besar daripada sekadar itu (menjaga keamanan). Tugasnya adalah mengajar umat dan menyusun mereka berdasarkan ajaran-ajaran dan asas-asas Islam, dan menyediakan suasana yang positif dan iklim yang sesuai, agar semua prinsip akidah, pemikiran dan pengajaran Islam dapat dijelmakan kepada realiti yang nampak dan dirasai, serta menjadi contoh ikutan bagi setiap pencari petunjuk, dan menjadi hujah terhadap setiap yang masih degil menuruti jalan kebinasaan.

Setelah menukilkan tulisan Imam al-Syahid Hasan al-Banna berkenaan dengan dawlah Islamiyyah dan kewajipan mendirikannya (hal. 21-22), beliau menyatakan kewajipan untuk menegakkan syariat Allah dan itu bukanlah suatu pilihan. Beliau berkata:
وهي ليست مخيرة في الالتزام بهذا الدستور أو القانون، فهذا مقتضي إسلامها و دليل إيمانها (وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. (سورة المائدة: 49-50)
Dan negara Islam tersebut bukanlah mempunyai pilihan untuk berpegang dengan dustur atau qanun ini. Bahkan inilah bukti keislaman dan dalil keimanannya. (Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu daripada sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah daripada dosa-dosa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan daripada umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah? Padahal – kepada orang-orang yang penuh keyakinan – tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih pada daripada Allah. (Surah al-Ma’idah: 49-50)

Beliau kemudiannya mengkhususkan suatu bab di dalam kitabnya “Min Fiqh al-Dawlah” yang membicarakan berkenaan dengan kewajipan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah (lihat “Min Fiqh al-Dawlah, hal. 101 ff). Begitu juga, beliau berkata  didalam “Bayanat al-Hall al-Islami”, hal. 234-235:
أما دعواهم: أن الاتجاه إلي الحل الإسلامي والشرع الإسلامي ينافي مبدأ الحرية لغير المسلمين وهو مبدأ تقرر دوليا وإسلاميا، فقد نسوا أو تناسوا أمرا أهم وأخطر وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامي والحل الإسلامي من أجل غير المسلمين -وهم أقلية– ينافي مبدأ الحرية للمسلمين في العمل بما يوجبه دينهم و هم أكثرية.
Adapun dakwaan mereka bahawa: Sesungguhnya aliran dan seruan ke arah penyelesaian Islam dan syariat Islam bertentangan dengan dasar kebebasan yang sepatutnya diberi kepada Non Musim, dan dasar ini (dasar memberi kebebasan kepada Non Muslim) adalah suatu dasar yang diterima pakai secara antarabangsa dan juga diterima di dalam Islam, maka mereka yang menyatakan demikian pada hakikatnya telah lupa, atau sengaja buat-buat lupa tentang suatu perkara yang lebih besar dan lebih utama, iaitulah keengganan untuk menerima Syariat Islam dan penyelesaian Islam, semata-mata kerana Non Muslim (dan mereka adalah minoriti) adalah bertentangan dengan prinsip kebebasan untuk umat Islam melaksanakan apa yang disuruh oleh agama mereka, sedangkan mereka (umat Islam) adalah majoriti.

Beliau kemudiannya terus berhujah bagaimana perlaksanaan Islam pada hakikatnya adalah terbaik untuk bukan Islam, bahkan perlaksanaan syariat Islam kepada Non Muslim adalah lebih daripada sebuah negara sekular (Bayyinat al-Hall al-Islami, 234). Di dalam laman sesawang, beliau sekali lagi menulis (http://www.qaradawi.net/library/77/3904.html):
والواقع أن الدولة في الإسلام: دولة عقائدية، دولة فكرة ورسالة، وهي موصولة بالدِّين، غير منفصلة عنه. ومن أول مسؤولياتها: التمكين لدين الله، والذود عنه، ورئاسة الدولة في الإسلام لها اختصاصات ذات علاقة بالشأن الدِّيني، وبعضها لا يجوز أن يقوم به إلا مسلم، مثل إمامة الناس في الصلاة، فالإمام أو الحاكم المسلم هو إمام الناس في الصلاة، وقائدهم في المواجهة، وقاضيهم في الخصومات، والنائب عن رسول الله في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا به، كما قال العلماء. فهو المسؤول الأول عن حمل الإسلام: عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، دعوة ودولة، قرآنا وسلطانا، دينا ودنيا. كما قال الله تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ] الحج:41]، فجعل أول أعمال الممكنين في الأرض: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهذا شأن المسلمين.
Dan secara realitinya, negara dalam Islam adalah negara akidah, daulah yang mempunyai misi dan risalah, dan ia berkait rapat dengan agama (din) dan tidak boleh dipisahkan. Dan di antara matlamat asasinya yang terutama ialah: Menegakkan (tamkin) agama Allah dan mendokongnya, dan kepimpinan negara di dalam Islam mempunyai bidang kuasa (ikhtisasat) yang berkaitan dengan agama, dan sebahagiannya tidak boleh dilakukan melainkan oleh seorang Muslim seperti menjadi imam di dalam solat. 

Maka pemerintah adalah imam ketika solat, ketua mereka dalam peperangan, hakim dalam menyelesaikan segala pertelingkahan dan pengganti Rasulullah SAW dalam menjaga agama Islam dan mentadbir urusan dunia mengikut dasar-dasar Islam, sepertimana yang dikatakan oleh para ulama. Maka beliau (pemerintah) adalah pengganti Rasulullah di dalam menjaga agama Islam: Dari segi aqidah dan syariat, ibadah dan muamalat, dakwah dan dawlah (negara), Quran dan kekuasaan, dunia dan akhirat, sepertimana firman Allah Taala “Iaitulah mereka yang apabila kami menetapkan mereka di muka bumi, maka mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan menyeru ke arah kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran (al-Hajj: 41). Maka Allah menjadikan kerja-kerja mereka yang ditetapkan oleh Allah SWT dunia ialah: mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan ini adalah kerja orang-orang Islam.

Dalam situasi di mana tidak ada negara Islam dan tiadanya pengamalan syariat, maka kita adalah berkewajipan untuk berusaha ke arah penegakan negara tersebut, dan sebarang usaha yang membawa kepada penegakan tersebut adalah diwajibkan, dan begitu juga sebarang usaha ke arah menghalang perlaksanaan tersebut perlulah dihapuskan. Persoalannya ialah, dalam konteks Malaysia, bagaimanakah mengundi seorang non Muslim yang tidak menerima perlaksanaan Islam, bahkan kadangkala membuat kenyataan yang menolak pengamalan sebahagian syariat Islam, atau menyatakan persetujuan terhadap aliran-aliran dan amalan-amalan yang bertentangan dengan Islam seperti LGBT, liberalisme dan sebagainya, dapat membantu (dan mendekatkan lagi) kita kepada penegakan negara Islam dan syariat Allah SWT?

Dan lebih daripada itu lagi, bagaimanakah kita boleh membuat kenyataan bahawa kita dibenarkan untuk menolak seorang Muslim yang berwibawa dan soleh, dan memberikan undi kita kepada seorang non Muslim dengan hujah bahawa itu akan lebih mendekatkan kita kepada kemenangan Islam? Apakah hujah syarak yang kita pakai??? Adakah dengan berhujah kerana kita (orang Islam) mempunyai perjanjian dengan mereka? Perkara ini akan saya sentuh kemudiannya.

2. Jawatan yang dipegang itu bukanlah jawatan yang sensitif (hassas)
Dalam laman web beliau, Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi memberi contoh Sudan, di mana sebahagian wakil rakyat yang dilantik berkemungkinan daripada kalangan non Muslim. Begitu juga, beliau memberi contoh di Syria, di mana pernah dilantik seorang Perdana Menteri daripada non Muslim. Dalam sistem di Sudan, negara Sudan menggunakan sistem “federal presidential representative” di mana Presiden Sudan adalah ketua negara, ketua kerajaan dan commander-in-chief. Terdapat dua pemilihan di Sudan, iaitulah 1) Pemilihan untuk melantik wakil-wakil ke dua Majlis Utama (al-Majlis al-Watani -peringkat pusat-, dan Majlis al-Wilayat -peringkat wilayah-), 2) Pemilihan presiden, yang akan diadakan secara berasingan daripada pemilihan wakil-wakil ke Majlis sebelumnya. 

Kuasa eksekutif akan dilakukan sepenuhnya oleh presiden, dan beliaulah yang kemudiannya akan memilih kabinetnya untuk membantu Presiden. Pelantikan ke jawatan-jawatan tersebut boleh dibuat oleh presiden daripada sesiapa sahaja yang beliau fikir layak, tanpa mengira sama ada yang dilantik tersebut adalah daripada kalangan wakil di dalam kedua-dua Majlis Utama tersebut (ini berbeza dengan suasana di Malaysia, di mana pelantikan Menteri, Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen mestilah dibuat daripada mereka yang berada di dua dewan, iaitulah sama ada Dewan Rakyat atau Dewan Negara). 

Oleh kerana itu, segala kuasa dan solahiyyah adalah terletak sepenuhnya kepada Presiden dan beliaulah yang melantik Kabinet yang akan membantu beliau dalam menjalankan kuasa eksekutifnya. Perlu juga diingat, di Sudan, pemerintahan negara secara umumnya menyatakan penerimaan Islam sebagai sumber hukum dan pensyariatan (walaupun terdapat banyak perbincangan dan debat berkenaan dengan perlaksanaannya di Sudan). Semasa kali terakhir saya ke sana, terdapat perbincangan berkenaan apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahawa syariat Islam dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih memberi keadilan kepada masyarakat.

Walau apa pun perbincangannya, apa yang jelas daripada situasi ini ialah, bagaimana negara Sudan secara umumnya menerima syariat Islam sebagai sumber perundangan negara, dan terdapat Presiden yang mendokong sistem dan syariat Islam sebegini, dan beliau mempunyai kuasa yang besar dalam mendokong perkara tersebut. Dalam suasana sebegini, sudah tentulah pelantikan beberapa ahli al-majlis al-watani, tidak akan memberikan sebarang efek kepada sistem dan perlaksanaan syariat Islam di Sudan yang telah diterima sebagai sumber asasi pentadbiran dan perundangan. 

Perlu diperjelaskan bahawa penerangan ini tidak membawa maksud sama sekali bahawa sistem pentadbiran di Sudan ini adalah yang terbaik. Hakikatnya, pada pengamatan saya setelah beberapa kali ke sana, terlalu banyak perkara yang perlu diperbaiki. Namun apa yang ingin dibincangkan di sini ialah bagaimana pelantikan non Muslim ke dalam ke dua-dua majlis tersebut tidaklah termasuk dalam jawatan-jawatan yang sensitif, menurut pandangan al-Qaradhawi.

Adapun pandangan Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi yang menjadikan Faris al-Khuri sebagai contoh di mana seorang non Muslim diterima sebagai Perdana Menteri, saya tidak mendapat suatu gambaran lengkap berkenaan dengan perkara ini. Ini adalah kerana Faris al-Khuri menjadi Perdana Menteri Syria sebanyak dua kali iaitulah daripada 14 Oktober 1944 sehingga 1 Oktober 1945 dan daripada Oktober 1954 sehingga 13 Februari 1955. 

Ia merupakan dua tempoh masa yang amat singkat dan agak sukar untuk mendapat maklumat berkenaan dengannya. Walaupun rakan-rakan arab dari Mesir cuba menberikan beberapa maklumat kepada saya tentang beliau dan situasi syria pada masa tersebut, tetapi saya belum berani membuat sebarang konklusi tentang beliau. Namun begitu, berdasarkan nukilan Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi berkenaan dengan Faris al-Khuri ini menunjukkan beliau adalah seorang amat menerima perlaksanaan syariat Islam secara keseluruhan, bahkan mendesak ke arah pengamalan tersebut (sila lihat syarat ketiga di bawah).

Persoalan yang ingin saya kemukakan ialah, calon non Muslim yang kita cadangkan untuk diundi, bahkan kita cadangkan untuk diutamakan walaupun terdapat seorang Muslim berwibawa yang bertanding di tempat beliau, adakah beliau mempunyai sifat-sifat seperti yang terdapat pada Faris al-Khuri, seperti yang dinyatakan oleh Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi dalam “Bayyinat al-Hall al-Islami”?

3. Non Muslim yang dilantik tersebut mestilah seorang yang menerima perlaksanaan syariat Islam
Umpamanya, Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi (seperti yang telah saya nyatakan di atas) telah memberi contoh Faris Bek al-Khuri, yang telah menjadi wakil Syria ke PBB dan menjadi Perdana Menteri beberapa ketika sebagai contoh Non Muslim tersebut. Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi, telah menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan Faris al-Khuri dan bagaimana beliau menerima secara total perlaksanaan syariat Islam, bahkan mendesak agar syariat Islam dilaksanakan dengan sepenuhnya. Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi telah menukilkan beberapa kisah berkenaan dengan Faris al-Khuri ini. Antaranya, Faris al-Khuri ini pernah menyatakan (Bayyinat al-Hall al-Islami, hal 259):
أنا مسيحي ولكنى أجاهر بصراحة: أن عندنا النظام الإسلامي، و بما أن الدول العربية المتحدة (كان ذلك في عهد الوحدة المصرية السورية واتحادهما مع اليمن) -بأكثريتها الساحقة مسلمة، فليس هناك ما يمنعها من تطبيق المبادئ الإسلامية في السياسة و الحكم والاجتماع.
Aku adalah seorang Kristian, tetapi aku menyatakan dengan terbuka bahawa kita mempunyai sistem Islam. Oleh kerana negara al-Duwal al-‘Arabiyyah al-Muttahidah (pada masa tersebut Mesir dan Syria bersatu sebagai suatu negara, bersama-sama dengan Yaman) adalah mempunyai majoriti Islam yang besar, maka tidak ada sebarang halangan untuk melaksanakan dasar-dasar Islam di dalam politik, hukum dan juga kemasyarakatan. Dalam situasi yang lain beliau berkata (Bayyinat al-Hall al-Islami, hal. 259):
وعقيدتى ويقيني أنه لا يمكننا محاربة النظريات الهدامة التى تهدد كلا من المسيحية والإسلام إلا بالإسلام.. وأن هذا هو الذي يحد من نشاط الشيوعية ويقضى عليها القضاء المبرم لأن حقائقها تهزم أباطيلها وتدمرها.
Peganganku dan keyakinanku, kita tidak akan dapat menentang segala teori-teori yang merosakkan, yang mengancam ajaran Kristian dan Islam, melainkan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan sesungguhnya inilah sahaja (ajaran Islam) yang mampu menghalang perkembangan Komunis dan menghapuskannya secara total, kerana kebenaran Islam akan mengalahkan dan meruntuhkan segala kepalsuan komunis.
Di ketika yang lain, Faris al-Khuri berkata (Bayyinat al-Hall al-Islami, hal. 260):
نحن بحاجة إلي حكومة حازمة تؤمن بالإسلام كدين ونظام متكامل، و تعمل لتطبيقه، فكما أن الشيوعية تحتاج لدكتاتورية حازمة تشق لها طريق الانتشار والازدهار والثبات فالإسلام أشد حاجة لمثل ذلك.
Kita memerlukan kerajaan yang tegas, yang beriman dengan Islam sebagai suatu agama dan sistem yang sempurna, dan kerajaan tersebut mestilah berusaha untuk melaksanakannya (Islam sebagai agama dan sistem yang sempurna) . Sepertimana Komunisme memerlukan suatu diktator yang tegas, yang membuka jalan untuk mengembangkan ajaran komunis dan menguatkan ajaran tersebut, begitu juga Islam, bahkan Islam lebih memerlukan kepada diktator sebegitu (untuk melaksanakan Islam).

Lihat bagaimana Faris Khuri bukan sahaja menerima dan tidak menentang perlaksanaan Islam secara total, bahkan menyeru agar wujudnya kerajaan yang dapat melakukan perkara tersebut, walaupun sehingga membawa kepada sifat diktator. Walaupun sifat diktator tersebut bukanlah sifat Islam, apa yang jelas daripada kata-kata beliau ini, beliau amat bersetuju dengan pemerintahan Islam dan menerima syariat Allah SWT sebagai asas negara, walaupun (jika terpaksa) membawa kepada sifat diktator.

Persoalan kepada kita hari ni, apabila kita membenarkan pemilihan calon non Muslim, adakah calon-calon tersebut menepati ciri-ciri seperti Faris al-Khuri yang bukan sahaja menerima perlaksanaan syariat Islam, bahkan menyeru ke arah usaha lebih agresif demi melaksanakan syariat Islam ini secara sempurna. Bagaimana kita hendak menggunakan hujah pandangan Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi ini dan mengaplikasikannya secara literal di Malaysia, sedangkan ciri-ciri non Muslim yang dicadangkan untuk dipilih dalam pilihan raya ini, bukan sahaja tidak pernah menyokong perlaksanaan Islam, bahkan sebahagian daripada mereka menolak secara terang-terangan sebarang usaha untuk melaksanakan Islam, walau dengan apa juga alasan sekalipun. 

Apatah lagi untuk kita berselindung dengan pandangan al-Qaradhawi ini dan menyatakan bahawa kita tetap dibenarkan mengundi non Muslim tersebut, walaupun terdapat seorang Muslim berwibawa bertanding di tempat yang sama. Apakah hujah yang akan kita gunakan untuk membenarkan perkara tersebut??? Jangan jadikan al-Qaradhawi sebagai hujah, sedangkan beliau tidak pernah berkata sedemikian dalam konteks yang kita hadapi dewasa ini!!!

Oleh kerana itu, sebarang pandangan yang membenarkan untuk pemilihan calon Non Muslim dengan mendasarkan pandangan tersebut kepada pandangan Sheikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi pada hakikatnya adalah tidak betul dan pada hakikatnya, gagal memahami keseluruhan pandangan yang di bawa oleh Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi (hafizahullah).

Bahkan Ibnu Taymiyyah memberikan pandangan yang lebih jelas lagi. Ketika mengulas berkenaan dengan penerimaan orang bukan Islam sebagai ahl al-zimmah dalam negara Islam, beliau tidak membenarkan sama sekali untuk menerima mereka sebagai ahl al-zimmah jika sekiranya mereka membuat sebarang tohmahan kepada mana-mana juzuk agama Islam.

Ibn Taimiyyah menyatakan (al-Sarim al-Maslul ‘Ala Shatim al-Rasul, vol. 3, p. 213):
وإظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده منهم أعني مع كونهم ممكنين من فعله إذا أرادوا وهذا مما أجمع المسلمون عليه ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير وأكثرهم يعاقبون عليه بالقتل. وهو مما لا يشك فيه المسلم ومن شك فيه فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه.
Apabila mereka menimbulkan sebarang celaan dan pemburukan (al-ta’n) kepada agama (Islam), maka tidak dibenarkan kepada seorang Imam untuk melakukan perjanjian (aqd zimmah) dengan mereka, dengan keadaan mereka dibenarkan melakukan perkara tersebut (al-ta’n) jika mereka mahu. Ini adalah perkara yang telah diijmakkan (disepakati) oleh semua ulama. 

Oleh kerana itulah, sebahagian mereka (ahl al-zimmah tersebut) akan dihukum (di atas perbuatan mereka tersebut) dengan hukuman takzir dan kebanyakan mereka akan dihukum dengan hukuman bunuh. Ini adalah perkara yang tidak sepatutnya seorang Muslim ragu berkenaannya dan sesiapa yang ragu berkenaannya, maka dia telah menanggalkan ikatan Islam daripada tengkuknya.

Saya tidak pernah menyatakan bahawa (saya ulangi, saya tidak pernah menyatakan bahawa) kita seharusnya bertindak sepertimana yang dinyatakan oleh Ibn Taimiyyah ini, kerana konteksnya berbeza. Tetapi kefahaman daripada teks ini, untuk diamalkan dalam konteks kita menghadapi pilihan raya ke 13 ini ialah tidak seharusnya kita memilih calon-calon Non Muslim yang menyatakan penolakan mereka terhadap pengamalan syariat Islam di Malaysia. Bahkan kita sepatutnya menolak calon-calon sebegini dan memilih calon-calon yang lebih sedikit mudaratnya, berdasarkan qawa’id al-masalih dan al-mafasid. Ini dalam keadaan kita tidak mempunyai calon Muslim berwibawa di tempat tersebut.

Janganlah pulak menjadikan hujah “Jumud ala al-nas (terbeku di atas nas)” sebagai alasan longgar untuk kita menolak hujah ini, dan kemudiannya menaqalkan pandangan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah sebagai menyokong hujah kita. Pada hakikatnya, apa yang berlaku ialah kita cuba untuk melihat pandangan yang dikemukakan oleh fuqahak zaman silam, kemudiannya cuba mengambil ma’ani (maksud, matlamat dan sebab hujah) hujah mereka tersebut, dan mengapplikasikan ma’ani tersebut di dalam konteks kita demi untuk mencapai matlamat yang sama, tanpa terikat secara harfiyan dengan apa yang mereka nyatakan. Kita perlu memahami qaedah memahami nas dan teks fuqahak. 

Jangan mudah menolak teks fuqahak dengan menyatakan larangan untuk jumud kepada pandangan fuqahak dan berhujah dengan hujah bawa mereka ada zaman mereka dan kita ada zaman mereka. Ini adalah contoh pemahaman yang merbahaya. Yang peliknya, kadangkala terdapat dua standard yang dipakai. Apabila kita menaqalkan pandangan ulama, naqalan kita itu, kita anggap tepat dengan situasi masakini, tetapi apabila orang lain membuat naqalan, maka naqalan mereka dianggap sebagai jumud dan terlalu ketat berpegang dengan nas fuqahak.

Pada hakikatnya, di sana terdapat garispanduan yang tersendiri di dalam memahami nusus al-syar’iyyah dan teks fuqahak dan bagaimana untuk mengapplikasikan pandangan tersebut dalam konteks masakini. Perbincangan ini agak panjang. Saya ada menyentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan perkara ini di dalam penuisan saya: “The Role of Shariah Advisors in the Development and Enhancement of Islamic Securities”. 

Di samping itu, sila rujuk juga beberapa penulisan yang baik, yang mengupas berkenaan dengan perkara ini, antaranya ialah buku karangan Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, bertajuk: “Manhaj al-Ifta’ ‘Ind al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah” Apa yang jelas daripada penulisan Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi adalah beliau hanya membincangkan tentang keharusan hukum tersebut secara mutlak, tanpa membicarakan suasana-suasana pemilihan tersebut, umpamanya dalam kes yang saya sebutkan di atas, iaitulah apabila non Muslim bertembung dengan seorang Muslim yang berwibawa. Hatta, dalam suasana pemilihan non Muslim dalam bentuknya yang mutlak tersebutpun, Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi memberikan tiga syarat yang ketat kepada pengundian tersebut. 

Dua persoalan yang perlu dilihat dengan teliti; 1) Dalam suasana Non Muslim tersebut tidak memenuhi ciri-ciri yang dinyatakan, adakah kita masih boleh mengundi mereka? Pada pengamatan saya, berdasarkan syarat yang diberikan oleh Sheikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, jawapannya adalah tidak boleh. 2) Dalam keadaan terdapat seorang Muslim yang berwibawa bertanding di tempat yang sama, adakah kita seharusnya memilih non Muslim tersebut? Apatah lagi, jika seorang non Muslim tersebut telah gagal dalam soalan yang pertama tadi. Pada pengamatan saya, calon Muslim berwibawa tersebut adalah calon yang sepatutnya diutamakan, di atas apa juga mizan syarak.

Jika kita mempunyai calon Muslim berwibawa bertanding di tempat di mana Non Muslim tersebut bertanding, saya tidak nampak sebarang alasan untuk kita memilih calon Non Muslim dan meninggalkan calon Muslim berwibawa tersebut. Saya tidak pernah berjumpa dengan pandangan mana-mana fuqaha (dahulu dan sekarang), yang membenarkan kita memilih calon Non Muslim dan meninggalkan calon Muslim berwibawa tersebut. Kaedah syarak amat jelas iaitulah mengutamakan pemilihan calon Muslim berwibawa ke atas calon Non Muslim. Siapa yang menyatakan sebaliknya, saya meminta beliau memberikan hujah syarak untuk membenarkan pandangan tersebut.

Lebih-lebih lagi, sebahagian ulama seperti Hasan al-Banna, Shekh Yusuf al-Qaradhawi, Munir al-Bayati, Ahmad al-Tayyib dan Ali Jumu‘ah berpandangan bahawa pengundian calon adalah satu syahadah. Sebagai seorang Muslim, apabila kita mengundi seseorang calon, maka kita telah memberi syahadah bahawa beliaulah (pada pandangan kita) orang yang terbaik untuk menjadi wakil kita untuk membawa aspirasi, pandangan dan keinginan kita ke Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. 

Sebagai seorang Muslim, aspirasi kita sudah tentulah untuk membawa suara Islam di Parlimen. Sanggupkah kita bersyahadah di hadapan Allah SWT bahawa seorang non Muslim adalah lebih baik untuk membawa aspirasi tersebut, berbanding dengan seorang Muslim berwibawa yang turut bertanding di tempat tersebut?
Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi menyatakan (Min Fiqh al-Dawlah, hal. 138):
ومن شهد لغير صالح بأنه صالح، فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور، وقد قرنها القرآن بالشرك بالله، إذ قال: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور) (الحج: 30)
Sesiapa yang bersaksikan kepada seorang yang tidak baik (soleh) dengan menyatakan bahawa beliau adalah soleh, maka dia telah melakukan dosa besar shahadah al-zur, dan al-Quran telah meletakkannya bersama-sama dengan syirik kepada Allah, ketika Allah berfirman: “Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala, serta jauhilah perkataan yang dusta.

Adakah kita sanggup untuk memberikan syahadah di hadapan Allah SWT bahawa seorang non Muslim yang tidak menerima syariat Allah (bahkan sebahagian mereka secara jelas menolak perlaksanaan syariat tersebut), atau menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan syarak adalah lebih baik daripada seorang Muslim berwibawa yang soleh dan memperjuangkan agama Allah? Di manakah hujah syarak dalam hal ini?

Mungkin sebahagian daripada kita akan menjawab bahawa: “Bagaimana jika sekiranya calon Non Muslim adalah lebih berkemampuan daripada Muslim berwibawa tersebut?”

Maka jawapan saya ialah:
1. Apakah yang dimaksudkan dengan lebih berkemampuan tersebut? Adakah kemampuan tersebut bermaksud kemampuan untuk berhujah dan menyatakan pandangan di Parlimen (DUN), atau kemampuan untuk mentadbir? Jika kemampuan untuk berhujah dan menyatakan pandangan di Parlimen, kenapa kita terlalu pesimis terhadap seorang Muslim yang berwibawa, dan beranggapan bahawa beliau tidak akan mampu melakukan perkara yang sama? Bahkan tidak mahukah kita untuk menghantar seorang Muslim berwibawa ke Parlimen, dan kewujudan beliau di Parlimen bukan hanya untuk berhujah dan memberikan pandangan, bahkan untuk memastikan bahawa suara Islam akan dipertahankan di Parlimen? Bukankah itu yang lebih baik?

Jika dimaksudkan dengan kemahiran tersebut adalah kemahiran dalam mentadbir, kenapa kita juga amat pesimis kepada seorang Muslim, seolah-olah sudah pasti beliau tidak akan mampu mentadbir? Kita mungkin lupa bahawa Non Muslim itu juga, pada hakikatnya, ada hari permulaannya (ketika beliau mula dilantik). Setiap orang akan ada “hari pertamanya” dalam setiap sesuatu, termasuk juga dengan hal-hal pentadbiran. Jika dahulunya, non Muslim tersebut juga tidak terbukti kemampuan beliau, lalu beliau diberikan peluang untuk mentadbir, kenapa kita merasakan bahawa seorang Muslim berwibawa tidak akan dapat mentadbir dengan baik jika beliau diberikan peluang? Sampai begitu sekalikah pesimisnya kita kepada calon Muslim berwibawa? Satu perkara lagi, kita mungkin lupa, bahawa seorang Muslim yang berwibawa dan bertakwa, Allah SWT pasti akan membantunya dalam melaksanakan tugas-tugas beliau.

2. Inilah yang cuba dinyatakan oleh Ibn Taimiyyah sebagai jawapan kepada mereka yang membenarkan pelantikan non Muslim dalam keadaan ada Muslim, kononnya dengan alasan Non Muslim tersebut lebih berkemampuan. Ibn Taimiyyah menyatakan (Majmu’ al-Fatawa, jilid 28, hal. 642):
بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم والقليل من الحلال يبارك فيه والحرام الكثير يذهب ويمحقه الله تعالى
Bahkan menggunakan orang lain yang lebih sedikit kepakarannya (daripada kalangan orang Islam) adalah lebih baik kepada orang Islam, di dalam urusan agama dan dunia mereka, daripada melantik Non Muslim untuk mentadbir dan mengetepikan Muslim tersebut. Dan sesuatu yang sedikit tapi halal akan diberkati dan sesuatu yang banyak tetapi haram, akan hilang dan dimusnahkan oleh Allah.

Mungkin juga ada yang akan berkata: “Tetapi kita tidak tahu Non Muslim tersebut menolak dan menentang sebahagian ajaran Islam, kerana perasaan kebencian kepada Islam atau mungkin kerana beliau tidak faham, jadi adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memahamkan mereka.

Jawapan saya: “Memang benar. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memahamkan mereka dengan pelbagai cara. Ini adalah dakwah yang berterusan, yang menjadi kewajipan setiap daripada kita untuk melakukannya. Tetapi apakah logiknya untuk kita memilih mereka dalam keadaan kita tidak tahu sama ada penolakan tersebut adalah atas dasar tidak faham atau kebencian? Jika andaian kita adalah atas dasar kebencian, sudah tentulah haram hukumnya memilih mereka. Jika andaian kita bahawa mereka tidak faham, apakah logiknya untuk kita memilih mereka dengan keadaan mereka yang tidak faham tersebut? Bukankah secara logiknya, sepatutnya kita memahamkan mereka dahulu, dan setelah mereka faham dan menerima perlaksanaan Islam, barulah kita membuat perhitungan (mengikut lunas-lunas syarak) sama ada untuk memilih mereka atau tidak. Pada saya inilah yang sepatutnya berlaku. Bukan sebaliknya. 

Bagaimana setelah kita memilih mereka (dalam keadaan kita tidak pasti bahawa penolakan mereka itu adakah atas dasar kebencian atau kerana tidak faham) dan setelah terpilih, lalu terbukti bahawa penolakan mereka tersebut adalah kerana dasar kebencian, apakah yang terjadi?

Perlu juga diingat bahawa secara dasarnya pemilihan seorang Muslim adalah diutamakan ke atas Non Muslim dalam apa juga keadaan sekalipun, apatah lagi jika Non Muslim tersebut tidak menerima perlaksanaan Islam, atau lebih teruk lagi, Non Muslim tersebut dengan secara terbuka menolak pengamalan Islam atas apa juga alasan sekalipun.

Mungkin juga ada yang akan berkata: “Mereka adalah Non Muslim, jadi logiklah mereka menolak pengamalan Islam, sedangkan orang Islam sendiri pun menolak pengamalan Islam.”

Jawapan saya: “Penolakan pengamalan Islam oleh sesiapapun adalah salah dan tidak boleh diterima, Muslim atau Non Muslim. Adakah kerana ada Muslim yang menolak pengamalan Islam yang sempurna, maka kita mengambil sikap memilih Non Muslim? Apakah logiknya di sini? Sepatutnya kita melihat isu-isu ini sebagai dua isu yang berbeza. Muslim yang menolak pengamalan Islam tersebut adalah satu isu dan Non Muslim yang menolak adalah suatu isu yang lain. 

Sepatutnya kita bertindak menyedarkan Muslim tersebut (dan bertindak menolak memilih mereka dalam pilihan raya ini, kerana mereka bukanlah calon Muslim berwibawa yang kita kehendaki), dan dalam masa yang sama juga bertindak menolak Non Muslim yang tidak menerima pengamalan Islam yang sempurna ini. Dua perkara yang berbeza. Saya tidak faham apakah logiknya, kita memilih Non Muslim yang tidak menerima Islam (bahkan dalam beberapa keadaan menentang pengamalan beberapa aspek Islam secara terbuka) semata-mata kerana logik (kononnya) bahawa mereka adalah Non Muslim, jadi adalah biasa untuk mereka menolak Islam, sedangkan orang Islam sendiri tidak menerima pengamalan Islam.

Mungkin ada juga yang berkata: “Tidak mengapa memilih Non Muslim dalam pilihan raya, walaupun terdapat seorang Muslim di tempat tersebut, kerana parti Non Muslim tersebut ada perjanjian dengan parti umat Islam, dan pandangan ini adalah pandangan sesetengah ulama termasuk Sheikh Rashid Redha”.

Jawapan saya:
1. Berkenaan dengan Sheikh Rashid Redha, saya tidak pernah berjumpa pandangan ini datang dari beliau. Untuk sesiapa yang pernah berjumpa, sila nyatakan rujukan supaya kita dapat perhalusi pandangan beliau tersebut. Sesuatu yang agak pelik untuk Rashid Redha mengeluarkan pandangan yang mempunyai kandungan sebegini kerana beliau tidak pernah menghadapi suasana sebegini pada zaman beliau. Beberapa rujukan kepada penulisan beliau dalam Tafsir al-Manar, pada pandangan saya, tidaklah membawa kepada maksud ini. 

Perlu dibezakan antara al-mabarrah (berbuat baik), ‘adam al-‘udwan (mengelakkan permusuhan) dan tawliyyah (perlantikan). Walau bagaimanapun, saya bersifat terbuka. Jika ada sesiapa yang boleh menunjukkan kepada saya bahawa sememangnya Sheikh Rashid Redha berkata demikian, marilah kita bersama-sama memahami hujah beliau tersebut. Namun, oleh kerana saya tidak pernah berjumpa, saya akan menangguhkan perbincangan ini sehinggalah saya berjumpa (atau seseorang menunjukkan kepada saya) dengan pandangan beliau ini.

2. Berkenaan dengan hujah bahawa oleh kerana parti beliau mempunyai perjanjian dengan parti umat Islam, maka tidak mengapa memilih mereka, apakah hujah yang membolehkan kita memilih Non Muslim, dengan keadaan wujudnya seorang Muslim yang berwibawa dan soleh. Konsep perjanjian apakah yang membenarkan perkara tersebut? Apatah lagi jika Non Muslim tersebut secara terang-terangan menolak pengamalan sebahagian ajaran Islam. Sila lihat kembali pandangan-pandangan ulama dalam hal ini. Apa juga bentuk perjanjian dan kerjasama dengan mana-mana pihak, tidak sepatutnya membawa kepada memenangkan mereka yang secara terang terangan menolak Islam, atas apa alasan sekalipun. Bukalah mana-mana perbincangan ulama berkenaan dengan tahaluf, maka itulah kesimpulannya. 

Saya tertarik dengan pandangan yang dikemukakan oleh seorang sahabat saya, Prof. Madya Dr. Asmadi (Dekan, Islamic Business School, UUM) di dalam blog beliau:
Beliau menulis (http://drasmadinet.blogspot.com/):
Para pembaca budiman,
Ada persoalan yang dilontarkan, bolehkan mengundi non-muslim yang ada MOU dengan orang Islam. Pada pandangan saya, lihat situasi berikut:

Situasi 1: Lihat MOU mereka, sekiranya hanya MOU untuk ke Putrajaya, MOU itu tidak kuat dan bukan alasan untuk mengharuskan boleh memilih bukan Islam sebagai wakil kita. Jadi, sekiranya non Muslim tu secara terang-terangan menyokong pluralisme, LGBT dan mahu membawanya di peringkat pemerintahan, maka adalah HARAM menyokong calon tersebut.

Situasi 2: Sekiranya MOU itu menyatakan secara terang, atau dapat dilihat secara tersirat tunduk kepada pemerintahan orang-orang Islam, maka MOU ini boleh diterima pakai. Maka, jika secara terang-terangan tolak hudud, sokong pluralisme dan ketuanan Islam atau orang Islam, maka wajib ditolak.
Wallahu a’lam.”

Saya amat bersetuju dengan pandangan beliau ini. Semata-mata mempunyai perjanjian dengan orang Islam tidak sama sekali membenarkan untuk kita memilih Non Muslim yang secara terang-terangan menyokong pluralisme, LGBT atau (tambahan saya) secara terangan menentang perlaksanaan syariat Islam dan tidak menerima Islam sebagai dasar negara. Ini tidak cukup untuk memungkinkan kita mengundi mereka dalam pilihan raya. Apatah lagi jika sekiranya terdapat seorang Muslim berwibawa bertanding di kawasan tersebut. Ingatlah, undian kita merupakan syahadah kita di hadapan Allah SWT, yang kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT di atas persaksian tersebut.

Saya juga menyedari bahawa dalam suasana di Malaysia, mengundi non Muslim adalah suatu perkara yang tidak dapat dielakkan. Melihat demografi Malaysia, jelas bahawa akan ada kawasan-kawasan non Muslim membentuk majoriti di kawasan tertentu. Dalam keadaan tersebut, pengundi-pengundi Muslim yang mengundi akan terpaksa memilih antara dua (atau lebih) calon non Muslim. Saya berpandangan, tidak mengundi, atau mengoyakkan kertas uni, atau membuat undi rosak, bukanlah suatu pilihan yang tepat, bahkan ia mungkin membawa mudarat yang lebih besar. Dalam keadaan demikian, umat Islam seharusnya memilih calon yang paling dekat dengan umat Islam dan berpandukan kepada qawa‘id al-masalih dan al-mafasid yang ditetapkan oleh syarak.

Perlu dijelaskan bahawa pandangan ini tidaklah sama sekali bermaksud untuk mengetepikan non Muslim daripada dilantik sebagai wakil rakyat ke Parlimen, mahupun Dewan Undangan Negeri. Namun, sebagai menghayati Perlembagaan Persekutuan yang menjadikan Islam sebagai agama Persekutuan, maka sebarang pemilihan calon di dalam pilihan raya akan datang mestilah dengan matlamat menjunjung roh perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan membawa kepada perlaksanaan Islam yang lebih sempurna, selari dengan spirit perlembagaan tersebut. Mana-mana calon yang menolak Islam sebagai agama Persekutuan, sebaliknya hanya meletakkan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan, atau menolak pengamalan hukum syariat, mestilah ditolak dalam pilihan raya kali ini. Harapnya umat Islam dapat membezakan implikasi dengan menerima Islam sebagai agama rasmi Persekutuan, dan bukannya agama Persekutuan.

Ini tidak menafikan syarat-syarat lain kepada para calon yang mesti dipenuhi, seperti mempunyai amanah dan quwwah, berakhlak, seorang yang setia, mengutamakan perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Mana-mana calon yang rasuah dan tidak menjadikan matlamat untuk berkhidmat kepada rakyat sebagai matlamatnya memasuki pilihan raya  mestilah juga ditolak dalam pilihan raya kali ini, walaupun mereka daripada kalangan calon Muslim sekalipun. Lantaran itu, saya menyeru kepada umat Islam agar: 

1.   Menjadikan peribadi calon sebagai asas utama ke arah pemilihan dalam pilihan raya. Bahkan kita perlu menyedarkan masyarakat bahawa pemilihan calon yang tepat bukan hanya akan memastikan beliau akan berperanan seperti sepatutnya dalam Parlimen, DUN dan apa juga tanggungjawab kenegaraan yang akan dipikulnya, bahkan juga akan memastikan bahawa parti yang beliau sertai juga akan diurus mengikut kefahaman dan keyakinan beliau. Inilah peri pentingnya mengutamakan calon, melebihi parti.

2.   Memilih calon Muslim berwibawa adalah dari kalangan calon Muslim yang menepati kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh syarak seperti amanah dan kuat ((القوي الأمين, berakhlak, seorang yang setia, mengutamakan perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Calon-calon yang mempunyai sifat-sifat ini sahaja yang mampu melaksanakan tugas wakil rakyat Islam dengan baik mengikut neraca syarak, dan mampu membawa kebaikan, bukan hanya kepada umat Islam, bahkan kepada semua rakyat dengan adil dan saksama.

3.   Apabila berlaku pertembungan antara dua Muslim, seorang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas dan seorang yang lain tidak mempunyai ciri-ciri tersebut, maka adalah menjadi kewajipan untuk memilih calon Muslim berwibawa yang mempunyai ciri-ciri tersebut.

4.   Apabila kedua-dua Muslim tersebut mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas, maka pada masa tersebut, pilihan adalah kepada calon yang terbaik antara keduanya.

5.   Apabila seorang Muslim berwibawa dan mempunyai ciri-ciri di atas berhadapan dengan calon non Muslim, maka wajiblah mengundi calon Muslim berwibawa tersebut.

6.   Apabila berlaku situasi di mana umat Islam terpaksa memilih antara seorang non Muslim berhadapan dengan non Muslim yang lain, seorang Muslim seharusnya memilih yang terbaik daripada keduanya dan melihat siapakah yang paling sedikit mudaratnya kepada Islam dan umatnya, dan juga negara berdasarkan qawa’id al-maslahah, al-mafsadah dan al-muwazanah antara keduanya, seperti kaedah “melakukan mudarat yang lebih kecil demi mengelakkan mudarat yang lebih besar”, “melakukan kemudaratan yang paling ringan” dan sebagainya.

7.   Adalah menjadi kewajipan ke atas pemilih untuk mengkaji dengan mendalam (dengan menggunakan pelbagai cara) berkenaan dengan calon yang bertanding. Inilah antara inti pati shahadah yang terkandung dalam pemilihan calon dalam pilihan raya. Menunaikan shahadah pemilihan memerlukan seorang Muslim mengkaji dengan teliti calon yang akan dipilih dan memilih calon yang paling baik (jika ada) atau calon yang paling sedikit mudaratnya (jika tiada calon yang menepati ciri-ciri sepatutnya).

Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memilih calon yang terbaik di dalam pilihan raya yang akan datang. Semoga keamanan yang kesejahteraan yang kita kecapi di Malaysia akan berterusan di bawah rahmat Allah selepas daripada pilihanraya yang akan kita lalui ini. Amin
Wallahu A’lam.
Dr Aznan Hasan
Pengerusi
Majlis Ulama ISMA (MUIS)

5 comments:

skodeng said...

tak boleh undi DAP .. dan sesiapa sahaja yang bersubahat dengannya. siapa yang bersubahat? alahai parti melancap, aljuburi dan zina...

zul609 said...

UMNO terima syariat Islam sebagai sumber utama pentadbiran dan perundangsn negara ke?

MCA and Chua soi Lek tu menerima perlaksanaan syariat Islam ke?

Bangang....

JoN said...

wey zul609, aku rs hang yg bangang kot, mca ngan mic terima kerjasama dgn mandat umno yg perintah dan depa x buleh sentuh enakmen2 agama islam, raja2 melayu dan bangsa melayu.. tp DAP kesayangan hang tu dh terang2 anti islam, blom pun perintah negara dh buat pasai kat penang dgn kacau sistem perundangan majlis agama islam p.p..
dlm PR br ada 3 parti tp anjing2 DAP ni yg melebih kuasa..

zul609 said...

Jon yang bengap..

X pernah dengo Najib dgn Mahathir komen pasal hudud?

X pernah dengar si soi lek kutuk hudud?

Ko dgn si Azli ni faham ke dengan artikel ni sebenornye....?

Dah la... buang masa layan org bengap mcm ko...

Azli Shukri said...

zul609 aku rasa ko lagi bengap

dah dengar anwar cakap pasal hudud?
dah dengar karpal singh ckp pasal hudud?
dah dengar khalid samad ckp pasal hudud?

lain kali jgn dok baca harakah daily aje

Saat Bila BERSATU Menjadi Hantu!

Parti BERSATU mungkin kelihatan tidak kuat. Bahkan dipandang sepi oleh banyak pihak. Namun demikian, saya menyakini bahawa BERSATU akan men...