March 5, 2013

Dokumentari Sejarah Penubuhan Skuad Komando VAT 69


No comments:

Saat Bila BERSATU Menjadi Hantu!

Parti BERSATU mungkin kelihatan tidak kuat. Bahkan dipandang sepi oleh banyak pihak. Namun demikian, saya menyakini bahawa BERSATU akan men...